news archive 2014

news

GALA konkursu BIHAPI


news

  Aplikacja dla miejskich aktywistów laureatem Grand Prix konkursu BIHAPI

  Aplikacja „CoSieStao”, umożliwiająca użytkownikom dostęp do informacji i aktywny udział w wydarzeniach dziejących się w mieście, dzielnicy czy osiedlu, zdobyła główną nagrodę w II edycji konkursu Business Intelligence Hackathon API (BIHAPI). 29 stycznia podczas gali w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku nagrodzono jeszcze cztery inne aplikacje społecznie użyteczne.
  Celem zorganizowanego przez Orange Polska konkursu jest tworzenie i promowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych rozwiązujących problemy lokalnych społeczności i pozwalających im zmieniać na lepsze środowisko w którym żyją. To praktyczna realizacja idei Inteligentnych Miast. Konkurs wspierają samorządy Warszawy, Gdańska i Poznania oraz uczelnie wyższe, firmy informatyczne i organizacje pozarządowe.
  „Innowacyjność to klucz do rozwoju, Orange Polska co roku na badania i rozwój przeznacza dziesiątki milionów złotych. Wspieramy także twórczy potencjał społeczny, czego przykładami są program dla start-upów Orange FAB i właśnie konkurs BIHAPI. Dzięki takim inicjatywom można zrealizować świetne pomysły, które ułatwiają życie, poprawiają komunikację, aktywizują lokalne społeczności. Chcemy aby każdy mógł dzięki nam wykorzystać swój potencjał, dlatego zapewniamy internet w szkołach, bibliotekach, pracowniach w małych miejscowościach. Uczymy jak bezpiecznie i efektywnie z niego korzystać. Traktujemy to jako nasz pozytywny wpływ na społeczeństwo” - powiedział Piotr Muszyński, wiceprezes Orange Polska.
  Oprócz „CoSieStao”, stworzonej przez Pawła Koniecznego i Piotra Martyniaka, nagrodzone zostały także aplikacje:

 • “Via CRM the first passenger relationship management in the world” autorstwa Michała Sędzielewskiego‚ Pawła Rychlika i Tomasza Pindela umożliwia zarządzanie relacjami z pasażerem. Pasażerowie mogą łatwo kontaktować się z przewoźnikiem, wyrażać swoje opinie - poprzez stronę internetową, aplikację mobilną, SMS, telefon, czy media społecznościowe.

 • „Poczytaj mi” autorstwa Łukasza Krajewskiego to pomysł na dystrybucję ilustrowanych bajek dla dzieci w powiązaniu z nową, innowacyjną technologią komunikacji. Rodzic przebywający z dala od domu może czytać za pośrednictwem telefonu lub komputera bajkę dziecku jednocześnie widząc na ekranie jego reakcję dzięki wideo połączeniu.

 • „Stacz kolejkowy” stworzony przezi Pawła Bielskiego, Mateusza Klimka, Andrzeja Jędrzejewskiego i Rafała Czapiewskiego pozwala nie ruszając się z domu sprawdzać stan kolejki w wybranych punktach. Zamiast stać w kolejce można lepiej spożytkować swój czas.

 • „IfCity” Pawła Borowca to aplikacja pozwalająca lepiej poznać miasto, szybko zlokalizować interesujące użytkownika obiekty. Doradzi jak znaleźć najkrótszą drogę, hotel lub inne dowolne miejsce, uwzględniając osobiste preferencje. Umożliwia też zrozumienie skomplikowanej struktury aglomeracji.

 • Partnerami konkursu BIHAPI są: Oracle Communication (partner technologiczny), Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Gdańsk, Miasto Poznań, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, IQ Partners, Black Pearls, SpeedUp Group, Investin, Fundacja TechSoup, Fundacja Orange, Fundacja Pracownia badań i innowacji społecznych Stocznia, Centrum Cyfrowe Fundacja Projekt: Polska, geecon.org, Gdański Park Naukowo-Techniczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Warszawska, Międzynarodowe Targi Poznańskie.
news

we know the BIHAPI winners

  Sprawdź, kto wygrał w Business Intelligence Hackathon API (BIHAPI), czyli konkursu na aplikacje użyteczne społecznie.
  Aplikacja Poczytaj mi autorstwa Łukasza Krajewskiego to pomysł na dystrybucję ilustrowanych bajek dla dzieci.

  Stacza kolejkowego stworzyli Paweł Bielski, Mateusz Klimek, Andrzej Jędrzejewski i Rafał Czapiewski.

  Mobilna aplikacja CoSieStao, stworzona przez Pawła Koniecznego i Piotra Martyniaka, przeznaczona jest dla świadomych mieszkańców miasta, w przejrzysty i prosty sposób poinformuje o nadzwyczajnych wydarzeniach w okolicy.

  Aplikacja Via CRM the first passenger relationship management in the world autorstwa Michała Sędzielewskiego‚ Kornela Labuna, Pawła Rychlika i Tomasza Pindela, to system do zarządzania relacjami z pasażerem.

news

Welcome to the Final Gala of the BIHAPI contest

  Gala will be held on January 29th, 2015, 5-8 p.m. in the European Solidarity Centre, pl. Solidarity 1, 80-863 Gdańsk, http://www.ecs.gda.pl
  During the Final Gala winners of the contest will be announced.
  We are At the meeting were invited distinguished guests: representatives of city councils, representatives of science, representatives of non-governmental organizations, foundations, and venture capitals.
  WELCOME!
  Agenda:
 • 15.00 - 17.00 Registration. For BIHAPI guests European Solidarity Centre sightseeing
 • 17.00 - 17.05 Welcoming guests
 • 17.05 - 17.20 Presentations by the Presidents of Gdansk, Poznan and Warsaw and Vice President of Orange Polska
 • 17.20 - 17.50 Official announcement of the winners of BIHAPI
 • 17.50 - 18.00 Presentation Jakdojadę.pl - CEO Bartosz Burek
 • 18.00 - 18.10 Presentation of the Open Gdansk / foundation E-państwo
 • 18.10 - 18.20 Presentation of WebRTC / Oracle
 • 18.20 - 18.50 Artistic performance
 • 18.50 - 20.00 Networking in the Winter Garden with catering, parallel stand presentations of the winning solutions

Zapraszamy na Galę Finałową konkursu BIHAPI

  Gala odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 w godz. 17-20.00 w Europejskim Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, http://www.ecs.gda.pl/
  Podczas Gali zostaną ogłoszeni laureaci konkursu.
  Na spotkanie zostali zaproszeni znamienici goście: przedstawiciele urzędów miast, ludzie nauki i środowiska akademickiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, fundacji społecznych oraz funduszy kapitałowych.
  ZAPRASZAMY!
  Agenda:
 • 15.00 – 17.00 Witanie gości. Dla Gości BIHAPI zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności
 • 17.00 – 17.05 Rozpoczęcie uroczystości. Przywitanie gości.
 • 17.05 – 17.20 Wystąpienie Prezydentów Gdańska, Poznania i Warszawy oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Orange Polska
 • 17.20 – 17.50 Uroczyste ogłoszenie laureatów konkursu BIHAPI
 • 17.50 – 18.00 Prezentacja Jakdojadę.pl / CEO Bartosz Burek
 • 18.00 – 18.10 Prezentacja Otwartego Gdańska / Doradca Prezydenta Gdańska Tomasz Nadolny
 • 18.10 – 18.20 Prezentacja WebRTC / Oracle
 • 18.20 – 18.50 Występ artystyczny
 • 18.50 – 20.00 Networking w Ogrodzie zimowym z cateringiem, równolegle prezentacja nagrodzonych rozwiązań
news

Deadline postponed

  According to contest participants interest of API exposing system and many requests received from participants, the deadline of Prototype submission was postponed till 29th December 2014 hour 23:59:59.
news

We know the Jury decision

  67 Projects have been qualified to the 2nd stage – development. Congratulations! More than 100 Projects from all over Europe were submitted during the first stage. Thank you to all Participants for taking part in the contest. Take a chance in the next edition of BIHAPI contest. Follow up information on bihapi.pl or openmiddleware.pl

List of qualified Projects:

 • 08 GMAIL TOOLBAR
 • 13 Welcome to Poland/Witamy w Polsce
 • 15 PharmRadar
 • 16 Poczytaj mi
 • 17 Bezpieczni bliscy
 • 18 Bezpieczny powrót
 • 19 Interaktywne Miasto
 • 20 CoSieStao
 • 21 ViaCRM - the first passenger relationship management in the world
 • 22 EasyPay
 • 23 Orange Meetings
 • 27 Eventeeo
 • 29 Serwis informacyjny tworzony przez społeczność miasta - CityOmnia
 • 32 i warsaw
 • 33 TrafficCity
 • 34 Warsaw Shaker
 • 35 City Spotter
 • 36 iZTM
 • 37 Aplikacja system powiadomień o odbiorze odpadów
 • 38 Silent Theater
 • 39 Inteligentny przewodnik turystyczny po Warszawie
 • 41 Help for people with disabilities - geolocation service
 • 42 Sms - jesteś w strefie
 • 45 Gdzie jestem
 • 47 Warsaw s Weapon on old Photos WWP
 • 48 Grupowy komunikator USSD
 • 49 SIM Status via SMS
 • 51 NextBikeGPS
 • 53 MISIO Mobilny Interaktywny System Informacji Obywatelskiej
 • 55 IfCity
 • 56 Tap& Plan
 • 57 Pomarańczowy komunikator
 • 59 NPS Loyalty
 • 62 Wyszukaj cmentarz/grób
 • 64 Poznań - zdobądź miasto
 • 65 Findi
 • 66 My Personal City
 • 67 M2M Arduino Gateway
 • 68 PARKEO
 • 71 Timebook
 • 75 Stacz kolejkowy
 • 76 UpRisingTour-wycieczka śladami Powstania Warszawskiego 1944
 • 78 Panel Spy
 • 79 Kurs na aptekę
 • 80 Nawigator Miejski
 • 81 Pharmacy Finder
 • 82 VHT- Veturilo History Tour
 • 83 Przystanki z NFC
 • 84 Alert City
 • 85 SMS zlokalizowany
 • 87 PINKY ORANGE
 • 88 Smart QR codes in the city
 • 89 Platforma usług opartych o lokalizację/The Platform of Location Based Services
 • 90 Znajdź swoje miejsce
 • 93 Podziel się opinią
 • 94 Szpycer
 • 95 MeetApp
 • 97 Z kim na basen?
 • 99 Aplikacja internetowa - MyPoznan
 • 100 Spotkajmy się w Gdańsku / Meet in Gdańsk
 • 101 Warsaw Bicycle Guide
 • 103 TUCAMAN - INTERAKTYWNA PLATFORMA SPOŁECZNOŚCIOWA
 • 105 Koszty w Roamingu / RoamingCalc
 • 106 EkoRadar
 • 107 Mapa realnego zasięgu / Real coverage map
 • 108 Infospot
 • 109 IOT gateway
  The final Jury meeting on Project qualifying to the 2nd stage – development had place on 24th November. What Projects were most interesting for BIHAPI Judges?
news

The submission deadline was changed! We are waiting for your Projects till November 12th

  According to submission deadline postponement the new schedule was announced. Look at new schedule.
news
  Uwaga: w przypadku Projektów wykorzystujących API
  WebRTC to SIP deweloperzy będą mieli możliwość skorzystania z nieodpłatnego klienta CounterPath Bria 4 z licencją ważną na czas trwania fazy deweloperskiej(etap 2.) konkursu BIHAPI. Wszyscy deweloperzy, których Projekty zostaną zakwalifikowane do fazy deweloperskiej i będą wykorzystywały ww. klienta, proszeni są o wysłanie chęci skorzystania z ww. klienta na adres bihapi@orange.com . W odpowiedzi otrzymają oni instrukcję jak należy go pobrać i skonfigurować. Więcej szczegółów w dokumentacji technicznej WebRTC to SIP.
  Note: for Projects that use API called
  WebRTC to SIP , developers will be able to use the free of charge client CounterPath Bria 4 license valid for the duration of the development phase (Stage 2.) of the BIHAPI contest. All developers, whose Projects will be qualified to development phase and will use the above license, please send to information to bihapi@orange.com . In response, they will receive instructions on how to download and configure the client. More details in the technical documentation of WebRTC to SIP.
  news

  Info Session & Warm-up in Gdansk 23.10.2014