← powrót

The Contest „Open API Hackathon” edition 2013

news

  awards handed out

   

  OpenApiHackathon – awards meeting

  29th of July at 4:00p.m. Smolna 4, in Warsaw – Center for Entrepreneurship City of Warsaw

  On Monday, July 29, at the Center for Entrepreneurship Smolna (Smolna 4, entry from the Kruczkowskiego str.) will hold a meeting with the authors of the best projects - winners OpenAPIHackathon.
  During the meeting, which will begin at. 16.00, the authors will present their winning solution. The meeting will be attended by the organizers and partners of the contest:

  Piotr Muszyński – Board Member of Orange
 • Jarosław Dąbrowski – Vice President City of Warsaw
 • Bartosz Soroczyński – General Director of Oracle
 • Maciej Hazubski – President of IQ Partners.
 • Authors of the best projects:

  I place:

 • Green Your Office with Orange
 •  
 • Authors: Piotr Miedzik, Michał Cieszko
 • II place

 • Veturilo Finder
 • Authors: Wojciech Kieliszek, Bartosz Cieślak, Mateusz Nalewajski
 • Znamy zwycięzców Konkursu OpenApiHackathon

  Dwa pomysły znalazły największe uznanie wśród Jury:

  Jury najwyżej oceniło rozwiązanie Green Your Office with Orange – opracowane przez Piotra Miedzika lidera zespołu i Michała Cieszko.

  Rozwiązanie przygotowane przez dwóch developerów jest warstwą aplikacyjną wykorzystującą szereg różnych funkcji komunikacyjnych udostępnionych przez operatorów telekomunikacyjnych, a także funkcje dostępne w otwartym Internecie.
  Na szczególną uwagę zasługuje synergia funkcji telekomunikacyjnych, informatycznych, energetycznych oraz komplementarność rozwiązania. Twórcy zwrócili uwagę również na aspekt ekologiczny a warstwa sterująca usługami może być wykorzystana np. do zarządzania inteligentnym środowiskiem domowym. Modułowość pozwala na ciągły redevelopment aplikacji celem uatrakcyjnienia go oraz dopasowywania produktu do kolejnych zastosowań.

  Drugim bardzo wysoko ocenionym prototypem jest Veturilo Finder – opracowany przez Wojciecha Kieliszka - lidera zespołu, Bartosza Cieślaka i Mateusza Nalewajskiego.

  Aplikacja Znajdź Veturilo! to rozwiązanie na telefon komórkowy, które umożliwia wyświetlanie wszystkich stacji rowerów miejskich sieci VETURILO we wskazanym obszarze mapy. Dzięki aplikacji użytkownik może znaleźć stacje w pobliżu siebie, po pobraniu jego położenia geograficznego poprzez moduł GPS telefonu. Aplikacja wskazuje też jak dotrzeć do najbliższej stacji.
  Aplikacja odpowiada na zapotrzebowanie rynku gdzie dotychczas nie ma rozwiązania dla Windows Phone.

  Nagrody otrzymają:

  Piotr Miedzik Lider – wyjazd na konferencję Oracle OpenWorld & JavaOne 2013 w San Francisco
  Michał Cieszko – praktyka w Orange Labs

  Wojciech Kieliszek Lider - praktyka w Orange Labs Bartosz Cieślak - praktyka w Orange Labs Mateusz Nalewajski - praktyka w Orange Labs

  Obrady Jury trwały kilka dni – wiele z pomysłów jest na tyle zaawansowanych, że wymagały dodatkowej specjalistycznej analizy.
  Ostatecznie do zamknięcia drugiego etapu konkursu wpłynęło 40 bardziej lub mniej skończonych projektów, w tym kilka gotowych do wdrożenia rozwiązań.

  Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w inicjatywie. Organizatorzy, w uznaniu za zaangażowanie w inicjatywę, przygotują dyplomy dla autorów prototypów.

  Liczymy, że dostęp do Telco API i danych Miasta Stołecznego Warszawa pozwolił Wam na otwarcie umysłów na nowe innowacyjne rozwiązania z użyciem API telekomunikacyjnych oraz otwartych danych Miasta Stołecznego Warszawa.

  Wiele z tych , które otrzymaliśmy już dziś, jest na bardzo zaawansowanym poziomie i mogą stanowić zalążek do własnego biznesu.

  IQ Partners nasz partner inwestycyjny bada potencjał kilkunastu zgłoszonych rozwiązań i wkrótce rozpocznie rozmowy z wybrańcami.

  Wkrótce powiadomimy o gali na której uroczyście wręczymy nagrody zwycięzcom.

  Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu w imieniu Orange Labs Poland, Miasta Stołecznego Warszawa, Oracle Communication i IQ Partners

  We know winners of OpenApiHackathon

  Two ideas were most appreciated by the jury:

  Top rated solution by Jury is Green Your Office with Orange - developed by Piotr Miedzik - team leader and Michał Cieszko.

  The solution prepared by the two developers is an application layer using a number of different communication functions, including both functions exposed by telecom operators and publicly available in the internet. The synergy and complementarity of telecom, IT and power management functions is particularly interesting. The authors paid attention also to ecological aspect of the solution. In particular, its control layer can be used, among other purposes, to manage smart home environments. The modularity of the solution enables its constant development in order to increase its usability and address the needs of further applications.

  Second highly graded prototype is Veturilo Finder – developed by Wojciech Kieliszek - team leader, Bartosz Cieślak and Mateusz Nalewajski.

  The application displays on a map the location of all Veturilo city bike stations in a requested region. It is possible to find the stations close to a user based on his/her location determined with GPS services. The application shows also the way to the closest Veturilo station. Finally, the application addresses market demand for Windows Phone application for Veturilo users. Such an application was not available until now.

  Prizes will be awarded:

  Piotr Miedzik Leader- trip to the conference Oracle OpenWorld & JavaOne 2013 in San Francisco
  Michał Cieszko - practice at Orange Labs

  Wojciech Kieliszek Leader - practice in Orange Labs
  Bartosz Cieslak - practice at Orange Labs
  Mateusz Nalewajski - practice at Orange Labs

  Jury deliberations lasted a few days - many of the ideas are so much advanced that required additional special analysis. Finally, on the end of the second stage of the competition we received 40 more or less finished projects including a number of ready-to-implement solutions.

  Thank all the participants taking part in the initiative.
  The organizers, appreciating participants commitment to the initiative, will prepare diplomas for authors of prototypes.
  We believe that access to the Telco API and Open Data City of Warsaw has allowed you to open minds to new and innovative solutions.
  Many of these we received today are very advanced and can be beginning for a business.

  IQ Partners is researching the potential of over a dozen submitted solutions and will soon start talks with the chosen ones.

  We will inform you about award ceremony soon..

  Congratulations to the winners and thank for all participants of the competition on behalf of the Orange Labs Poland, the Capital City of Warsaw, Oracle Communication and IQ Partners

  OpenApiHackathon - ongoing Jury assessment

  OpenApiHackathon - contest for the solutions using Telco API, OpenData City of Warsaw and all API available in the Internet is coming to the end. It is an initiative which builds demand for new services development.

  Many developers not only from Poland but also from other European countries deliver their ideas. The majority of individual participants and teams, prepared nearly 40 prototypes, after qualifying for the second stage.

  Submitted works can be divided into three types: ready to deploy applications, prototypes as a demo of services and source code to implement in the IT environment.

  All solutions are currently evaluated by the Jury. We have to wait for the results until beginning of July.

  Then we will know who will go to San Francisco, to take a part in the international conference Oracle OpenWorld & JavaOne 2013, who will be invited to have practices in Orange Labs Poland
  IQ Partners - investment partner is also working intensively on dozen proposals checking possibility if their can be a material for startup.,/p>

  The finalists of the first stage OpenAPIHackathon.

  Congratulations to the authors 56 ideas that the jury qualified to the second stage.

  The first stage of the OpenAPIHackathon - contest for an innovative solution based on application programming interfaces APIs and open data of the Capital City Warsaw is finished.

  The participants sent dozens of applications. Thank all of you for participation.

  List of the first stage finalists:

  The ideas are based not only on the open data and telco API, but also in many solutions, the authors propose the API exposed in Internet.

  The next stage will start on June 15 and will run until June 25.

  In this part of the competition, participants will be required to demonstrate not only creativity, but also knowledge and experience of the developer.

  More than half of the sent ideas are work team.
  Company IQ Partners already in the first stage looks at all the ideas in terms of business efficiency.

  Remember that for the author of the best solution is waiting grand prize: trip to the Oracle OpenWorld 2013 conference & JavaOne 2013 in San Francisco and intership in Orange Labs Poland

  Thank for all participants and congratulations for the ideas stage winners!

  The finalists of the first stage will receive individual e- mails with next steps.

  Thanks again for participating in the competition.
  We invite you to follow further steps OpenAPIHackathon.

  Invitation to Geecon Conference

  We know 3 first participants of OpenApiHackathon who got invitation to Geecon Conference which take place in Krakow 15-17 May 2013.

  Congratulations for:

  Sebastian Czech
  Grzegorz Siewruk
  Dominik Miodunka

   

  Explore new schedule:

 • April 11, 2013 through June 3, 2013 submission of abstracts
 • April 18, 2013 info session Innovation Gardens, Warsaw
 • June 10, 2013 announcement of qualified abstracts
 • June 14, 2013 account configuration
 • June 15, 2013 through June 25, 2013 application Development stage
 • June 28, 2013 announcement of the winner
 •  

  OpenApiHackathon – opening info session

  18th of April - Innovation Gardens

  Almost 50 people visited opening session. There was possibility for potential participants to get directly information from organiser and Partners of the contest.
  It was also occasion to see example of APIs presented by colleagues from Orange Labs - how they are really work. In the event took part representants of small and medium companies, NGO's, students and Orange employees. There were a lot of questions to our special guests. Especially to President of Warsaw Michał Olszewski about city data.
  Organiser and Partners encouraged participants to start in the contest and create new, innovation and useful solutions.

   

  OpenApiHackathon – opening info session

  18th of April at 13:00 Twarda 18, in Warsaw – Innovation Gardens

  If you would like to know more about contest and what we really want to achieve thanks to the contest you have to be here.

  We are waiting for you with the special guest.

  Register now: openapihackathon@orange.com

  Agenda:

  13:00
  Coffee
  13:30 – 13:40
  OpenApiHackathonOpening:
  Krzysztof Kozłowski - Director of Orange Labs
  Katarzyna Głodek - The Deputy Director of the Office of Geodesy and Cadastre City of Warsaw
  Sebastian Grabowski - Director of Services Platform and Middleware, Orange Labs
  13:40 – 14:15
  Our goals and expectations:
  Piotr Muszyński – Board Member of Orange
  Michał Olszewski – Vice President City of Warsaw
  Andrzej Dopierała – President of Oracle
  Maciej Hazubski – President of IQ Partners
  prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak - Vice-Rector for Development Technical University of Warsaw
  14:15 – 15:00
  Q&A Sesion