o konkursie

czy to konkurs dla mnie?

BIHAPI to konkurs przeznaczony dla wszystkich, którzy mają innowacyjne pomysły i chęć tworzenia nowych, atrakcyjnych aplikacji, systemów lub usług za pomocą otwartych interfejsów programowania(API). Interfejsy te umożliwiają programistom dostęp do danych m.in. komunikacji miejskiej, instytucji rządowych oraz dostęp do rozkładów jazdy, informacji o korkach, pogodzie itp. Programiści mają możliwość łączenia i dopasowywania logiki usługi wykorzystując dane z kilku źródeł w celu stworzenia kolejnych, innowacyjnych rozwiązań. Orange, wraz ze swoimi partnerami, zaprasza wszystkich kreatywnych programistów do udziału w konkursie, aby stworzyć kolejną, nową atrakcyjną aplikację przy wykorzystaniu Open Data, Web Apis, Telco Apis oraz WebRTC. Jeśli chcesz wziąć udział w BIHAPI – wypełnij formularz zgłoszeniowy.

aplikuj

jak przebiega konkurs?

Konkurs składa się z 2 etapów:

Etap 1: Zbieranie pomysłów

W pierwszej fazie zbieramy pomysły przyszłych innowacyjnych rozwiązań korzystających z otwartych interfejsów API. Konieczne jest użycie przynajmniej jednego API udostępnionego na www.bihapi.pl, możecie dodatkowo użyć jakiegokolwiek API dostępnego w Internecie. Swój pomysł zgłaszacie wypełniając formularz.

Jury wybiera najlepsze pomysły, a wyniki są publikowane na www.bihapi.pl

Etap 2: Selekcja i wdrożenie

Autorzy najlepszych pomysłów z etapu 1 będą mieli za zadanie zbudowanie prototypu w systemie ekspozycji.

Autorzy zostaną poproszeni o dostarczenie następujących danych:

 1. Podanie numerów kart SIM sieci Orange Polska (nie więcej niż trzech) potrzebnych do zbudowania prototypu. Uczestnicy nabywają karty SIM we własnym zakresie. W przypadku zaistnienia problemów z nabyciem kart prosimy o kontakt na bihapi@orange.com
 2. W przypadku użycia usługi WebRTC prosimy podać ilość klientów SIP (nie więcej niż trzech) lub klientów WEB (nie więcej niż trzech) potrzebnych w celu wykonania prototypu.

Autorzy najlepszych pomysłów zostaną dodatkowo poinformowani drogą mailową. W wiadomości zostaną zawarte dane umożliwiające dostęp do platformy z interfejsami API (użytkownik i hasło) oraz informacje o numerach kart SIM, klientach SIP oraz WEB.

Uczestnicy, którzy nie mają możliwości nabycia kart SIM sieci Orange Polska, mogą takie uzyskać od Organizatora konkursu, po wcześniejszym poinformowaniu go o zaistniałym problemie mailowo bihapi@orange.com i podanie adresu wysyłkowego.

Po zarejestrowaniu w systemie możecie stworzyć własną aplikację, system lub usługę. Po utworzeniu przez Was prototypu, dostarczcie opis jego działania (w formie tekstowej lub wideo), dokumentację, kod źródłowy (opcjonalnie) i wszelkie instrukcje na adres mailowy bihapi@orange.com lub prześlijcie na serwer.

Zasady przyznawania nagród, rozstrzygania konkursu oraz skład komisji sędziowskiej określa Regulamin Konkursu BIHAPI. Regulamin Konkursu .

kryteria oceny:

  Faza 1 – ocena pomysłów:

 1. innowacyjność
 2. jakość i przejrzystość projektu
 3. odpowiedni wybór API – wymóg wykorzystania przynajmniej jednego API z www.bihapi.pl
 4. potencjał biznesowy – czy projekt wpisuje się w potrzeby użytkowników, czy będzie przedmiotem zainteresowania przez klientów indywidualnych bądź biznesowych,
 5. potencjał społeczny – czy ma wpływ na rozwój urbanistyczny lub społeczności informacyjnej.

  Faza 2 – ocena wdrożenia:

 1. jakość i przejrzystość prezentacji – format, kolory, szata graficzna itp
 2. funkcjonalność – sprawdzenie użyteczności aplikacji
 3. wydajność (obciążenie sieci) – nie wprowadza zbyt wiele opóźnień, akceptowalny czas odpowiedzi dla wszystkich czynności